Izbor aplikacijaSajt NTP Čačak

Naučno tehnološki park Čačak u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, organizatorima Takmičenja za najbolju tehnološku inovaciju formirao je bazu podataka o inovacijama i tehnologijama, u cilju njihove tržišne valorizacije i implementacije u privredu. Na ovoj stranici imate mogućnost pretrage unetih tehnoloških inovacija.
Za umrežavanje u bazu inovacija podnesite zahtev na Inovacije.

Oblast:   
Faza:      
Stanje zaštite: