Мрежа технолошких инкубатора и паркова Србије

Крајем 2013. године Научно технолошки парк Чачак придружио се иницијативи за оснивање удружења „Мрежа технолошких инкубатора и паркова Србије“

На основу Оснивачког акта удружења, потписаног 20.12.2013. године оснивачи су:

  1. Пословно-технолошки инкубатор техничких факултета из Београда
  2. Пословни инкубатор Нови Сад
  3. Пословни инкубатор Зрењанин
  4. Пословни инкубатор Суботица
  5. Научно технолошки парк Чачак

Удружење је основано ради остваривања циљева у области пословно-технолошке инкубације, развоја научно-технолошких паркова, развоја предузетништва и иновација, као и система за подршку иновативним делатностима и извозу иновативних производа.