Шема профила

 • Мапирање истраживања на универзитетима и институтима и формирање базе података о новим технолошких решењима.
 • Формирање базе података нових технолошких решења која се нуде за комерцијализацију.
 • Селектовање и усмеравање нових технолошких решења из научног сектора у сектор за стартовање бизниса и инкубацију - пословни инкубатор.
 • Стварање локалне, националне и међународне срадничке мреже и формирање мрежа лабораторија.
 • Подршка у формирању мрежама лабораторија и радионица, ради успостављања партнерства са НТП Чачак.
 • Организовање програма праксе за ученике и студенте иноваторе – истраживаче.
 • Трансфер информација између науке и привреде у оба смера.
 • Управљање простором, обезбеђење енергије, пратеће инфраструктуре, одржавање заједничких ресурса и друга подршка станарима.
 • Обезбеђење простора и остали пратећи садржаји за пословне и комерцијалне сусрете.
 • Организација издавачке делатности, уређивање електронског и штампаног информатора и активности на друштвеним мрежама.
 • Организација промотивних активности.
 • Сарадња са локалном заједницом, пословним удружењима и институцијама.
 • Организовање едукативних садржаја кроз семинаре, обуке и радионице.
 • Међународна сарадња и повезивање са нашим истраживачима у свету.
 • Планирање, израда и помоћ у реализацији пројеката.
 • Сертификација и заштита интелектуалне својине (ауторска права, проналасци, жигови, ознака географског порекла, индустријски дизајн).
 • Пружање услуга пословним јединицама на комерцијалном принципу.
 • Избор и припрема кандидата за инкубацију.
 • Организација START UP центар, смештај станара и координација рада.
 • Организација мреже иновативних пословних јединица на терену по принципу вирталног инкубатора.
 • Испорука услуга за станаре инкубатора (подршка за оснивање, правне услуге, научно-истраживачке услуге, бизнис планови, финансијско саветовање, коришћење логотипа НТП Чачак и обуке).