ćir lat
Актуелност

500.000 евра за домаће компаније у оквиру програма Иновационих ваучера

 

500.000 евра за домаће компаније у оквиру програма Иновационих ваучера

 

Фонд за иновациону делатност расписао је конкурс за финансијски подстицај микро, малих и средњих предузећа.

 

Програм Иновациони ваучер намењен је предузећима како би побољшали своје производе, процесе и услуге и постали конкурентнији на тржишту. Један од циљева овог пројекта је и подстицање сарадње између ових предузећа и научноистраживачких организација.

 

Заинтересована микро, мала и средња предузећа која су регистрована у Србији могу од данас да конкуришу за овај програм и добију ваучере у вредности до 800 хиљада динара од научноистраживачких предузећа како би тим новцем решила технички или технолошки проблем који отежава њихово пословање. Укупна средства резервисана за овај пројекат су 60 милиона динара.

 

Пријава

 

Електронска пријава за програм подноси се путем фондовог портала, док се формулари могу преузети на страни документација и састоје се из три дела уз обавезну спецификацију техничког проблема за који се траже новчана средства.

 

Дозвољене услуге за које се могу тражити новчана средства:

 

 • Развој нових или побољшање постојећих производа (у односу на функције и квалитет), процеса или услуга

 • Доказ концепта

 • Студија изводљивости

 • Производња лабораторијског прототипа

 • Израда демонстрационог прототипа

 • Различити видови испитивања (у лабораторији, у пилот постројењу)

 • Верификација технологије

 • Верификација нових или побољшаних производа, процеса или услуга

 • Саветодавне услуге у вези са иновационом делатношћу

 • Развој и увођење посебног софтвера за производ или процес

 • Специфичне обуке у вези са развојем технолошких решења

 

Једном подносиоцу пријаве могу бити одобрена највише два иновациона ваучера, у укупном максималном износу од 1.200.000 динара.

 

Додељивање новчаних средстава врши се према редоследу пристиглих пријава почевши од 18.марта када је објављен јавни позив у року од седам радних дана од дана када је пријава пристигла.

 

Рок за коришћење иновациног ваучера је шест месеци од потписивања уговора о коришћењу средстава.

 

Јавни позив отворен је од 18.марта 2019. до утрошка средстава намењених за овај пројекат.