ćir lat
Актуелност

Отворен јавни позив за иновационе ваучере намењен за МСП

Фонд за иновациону делатност позива мала и средња предузећа којима су потребне услуге научно-истраживачких организација да се пријаве за доделу иновационих ваучера. Предузећа могу иновациони ваучер користити за решавање техничког/технолошког проблема на који наилазе у свом пословању, односно за трансфер научних, технолошких или иновативних услуга које су за њих нове. Иновационим ваучером се финансира до 60% укупних трошкова услуга, максимално до 800.000 динара, не укључујући порез на додату вредност, наведено је у саопштењу Фонда. Једном подносиоцу пријаве могу бити одобрена највише два иновациона ваучера, у максималном износу од 1.200.000 динара. Одобрени иновациони ваучер се мора искористити у року од шест месеци. Иновациони ваучери се додељују по редоследу пристиглих пријава, у року од седам дана од дана достављања пријаве од стране предузећа. Пријаве се подносе путем портала Фонда. Јавни позив за доделу иновационих ваучера отворен је све до утрошка опредељених средстава која износе 117 милиона динара, а обезбеђена су у оквиру буџета Републике Србије, са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Потребна документација за пријаву и услови програма доступна је на интернет презентацији фонда за иновациону делатност. За све потребне информације можете се обратити путем e-maila: ntp.cacak@ntpcacak.rs или на број телефона: 060/55-90-410.