ćir lat
Актуелност

Promocija monografije fabrike Cer

У просторијама Научно технолошког парка Чачак (Др Драгише Мишовића 169) у четвртак, 27. маја, са почетком у 10:30, одржана је промоција монографије фабрике Цер. Почетак промоције обележило је уводно обраћање издавача, након тога представљање монографије, реч аутора и за сам крај округли сто на тему ”Развој инвестиционе опреме као чиниоца економског развоја" и коктел. Приоритетан задатак монографије је да прикаже развојни пут Фабрике термотехничких уређаја „ЦЕР“, од дана њеног оснивања 1953. године, до њене приватизације 2009. године. У тренутку оснивања фабрика је запошљавала 93 радника. Делатност фабрике била је производња термотехничких уређаја и монтажа електроенергетских објеката. Кроз монографију је приказан целокупан животни век фабрике и утицај који је оставила у нашем простору. Од дана оснивања, фабрика је остварила перманентан развој и успон све док није дошло до почетка распада државе, економске кризе, санкција и на крају бомбардовања од стране НАТО снага 1999. године.У фабрици је радило скоро увек преко 1.000 до 1.800 радника.

„Фабрику су стварали људи и велики је број њих који су у датим тренуцима веома значајни за постигнућа фабрике. Немогуће их је све навести у оквиру једне овакве књиге. Фабрика је практично до „задњег атома своје снаге“ награђивала своје заслужне раднике кроз јубиларне награде за 10, 20 и 30 година верности а посебне награде „3. фебруар“ добијали су истакнути појединци у претхоној години. Кроз лик „цероваца“ и уз мото да је награда и похвала много делотворнија од казне, Фабрика је у дугом низу година успевала. Постигнућа фабрике су хронолошки приказана, тако да се могу јасно уочавати сви успони, падови, проблеми и начин њиховог решавања. Уз пословни део пратили смо и животни стандард, културни и спортски живот, који смо ипак због обимности морали мало мање детаљисати.“- каже аутор, проф. у пензији, др Сретен Поповић.