ćirilica latinica
МРЕЖА ТЕХНОЛОШКИХ ИНКУБАТОРА И ПАРКОВА СРБИЈЕ

Крајем 2013. године Научно технолошки парк Чачак придружио се иницијативи за оснивање удружења „Мрежа технолошких инкубатора и паркова Србије“ На основу Оснивачког акта удружења, потписаног 20.12.2013. године оснивачи су:

Пословно-технолошки инкубатор техничких факултета из Београда


Пословни инкубатор Нови Сад


Пословни инкубатор Зрењанин


Пословни инкубатор Суботица


Научно технолошки парк Чачак


Удружење је основано ради остваривања циљева у области пословно-технолошке инкубације, развоја научно-технолошких паркова, развоја предузетништва и иновација, као и система за подршку иновативним делатностима и извозу иновативних производа.