ćirilica latinica
о нама
ЈАВНИ ПОЗИВ

РИС центар НТП Чачак је организован као саставни део Научно технолошког парка као сектор за стартовање бизниса и инкубацију са основним циљем подршке младим људима који желе да започну сопствени бизнис и тако остваре своју економску егзистенцију и остану у региону. Научно технолошки парк Чачак основан је од стране Факултета техничких наука у Чачку, Агрономског факултета у Чачку, Института за воћарство, Града Чачка, пословног удружења Градац 97 и пословног удружења Унија Чачак 2000. Научно технолошки парк Чачак омогућава сарадњу привреде, науке и истраживања кроз развој нових идеја у циљу повећања конкурентности регионалне привреде.

Циљеви јавног позива су:

 • Започињање и развој бизниса од стране младих и образованих људи,
 • Комерцијализација резултата научних истраживања,
 • Развој нових иновативних производа, процеса и услуга применом иновативних технологија са потенцијалом за раст, запошљавање и извоз.
ПРАВО УЧЕШЋА

ПРАВО УЧЕШЋА У ЈАВНОМ ПОЗИВУ ИМАЈУ:

 • Новооснована привредна друштва (најдуже до две године постојања) која се баве развојем иновативних производа, услуга и технологија.
 • Тимови активних и дипломираних студената, потенцијалних предузетника као и спин-оф тимови који имају иновативне идеје за развој нових производа, услуга и технологија потребних тржишту са обавезном регистрацијом у привредне субјекте.
>УСЛУГЕ СТАРТАП ЦЕНТРА

УСЛУГЕ СТАРТАП ЦЕНТРА НАУЧНО ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА ЧАЧАК:

 • Инфраструктурне услуге - канцеларијски простор и коришћење заједничких просторија (конференцијска сала, coworking, канцеларија за састанке и простор за одмор).
 • Стручна подршка – едукација, менторство, радионице, повезивање са привредом и науком, информисање расположивим финансијским програмима као и консалтинг услуге из области маркетинга, менаџмента, књиговодства, привредног права и заштите интелектуалне својине.
 • Остале услуге – умрежавање са осталим актерима иновативног предузетничког, образовног и научно-истраживачког окружења, промоција и приступ опреми за примењени научно истраживачки рад и функционални развој стартап идеје/производа/услуге.
НАЧИН КОРИШЋЕЊА УСЛУГА

НАЧИН КОРИШЋЕЊА УСЛУГА:

 • Инфраструктурне услуге из тачке 2.1 могу користити изабрани према пријави по овом Јавном позиву као најбоље рангирани корисници, а потписивањем уговора са Научно технолошким парком постају станари.
 • РИС центар НТП Чачак ставља на располагање инфраструктурне услуге изабраним корисницима у складу са условима дефинисаним од стране града Чачка.
 • Остале услуге могу користити сви станари РИС центрa без надокнаде у току првих шест месeци уговора.
 • Додатне могућности: РИС центар ће у процесу избора програма, као и током њиховог праћења радити на даљем анимирању фондова, државних организација и локалне самоуправе, донаторских програма и успешних привредних организација за улагање у одабране програме и помоћ развоју иновација.
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АПЛИЦИРАЊЕ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ:

 • Пријава на формулару дефинисаном овим Јавним позивом, као Прилог 1.
 • Остала документација:
 • Новооснована предузећа (најдуже до две године постојања)
  - Копија решења о извршеној регистрацији привредног друштва или Извод из Регистра за привредно друштво,
  - Копија Оснивачког акта,
  - Подаци о оснивачима и власницима (лични подаци и кратке професионалне биографије),
  - Мотивационо писмо/Писмо о намерама.
 • Стартап и спин-оф тимови:
  - Подаци о планираним оснивачима и власницима предузећа (лични подаци и кратке професионалне биографије за свако лице),
  - Копија оснивачког акта (доставити исти уколико је припремљен),
  - Мотивационо писмо/Писмо о намерама.
>ТРАЈАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Конкурс за пријем станара дефинисан овим Јавним позивом отворен је од дана објаве. Одлучивање о пристиглим пријавама вршиће се до попуне капацитета. Уколико кандидат који испуњава све услове за потписивање уговора у међувремену одустане од пријаве, његово место ће бити попуњено следећим кандидатом са ранг листе.

ПРОЦЕС ОЦЕЊИВАЊА

ПРОЦЕС ОЦЕЊИВАЊА:

 • Администартивна подобност
 • Усклађеност програма са постављеним циљевима
 • Рангирање према критеријумима за оцењивање:
 • Критеријуми за оцењивање

  Број бодова

  1. производ/услуга

  - достигнута фаза развоја

  - степен иновативности

  - заштита интелектуалне својине

   - освојене награде на такмичењима за најбољу иновацију

  до 25

   

  1. тржиште

  - идентификовано домаће тржиште и могућности пласмана производа

  - идентификовано тржиште у иностранству и могућности пласмана производа

  до 35

   

   

  1. људски ресурси (тим)

  -оснивачи

   -планирано ново запошљавање (најмање 2 запослена до краја прве године инкубације)

  - учесници тренинг програма у сфери предузетништва

  до 25

   

   

  1. финансијска структура

  -приходи, расходи, преломна тачка рентабилности

  до 10

   

  1. ризици пословања

  - ризици су идентификовани и не угрожавају реализацију програма

  до 5

   

Оцењивање и процену кандидата за приступ РИС центар НТП Чачак, врши Комисија састављена из редова оснивача Научно технолошког парка Чачак.

***предност у избору имају млади високообразовани са потенцијалом реализације иновативних стартап идеја

СЕЛЕКЦИЈА КОРИСНИКА

СЕЛЕКЦИЈА КОРИСНИКА:

 • Предселекција (на основу достављене комплетне документације према условима овог Јавног позива (тачка 4) и у складу са дефинисаним правом учешћа у овом Јавном позиву (тачка 1).
 • Интервју пре доношења коначне одлуке.
 • Доношење коначне одлуке на основу процеса оцењивања (тачка 6) и обављених интервјуа.

Пријава и пратећа документација достављају се на адресу:
Трг устанка 2, 32000 Чачак, мејл адреса startup@ntpcacak.rs